ประวัติส่วนตัว

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

นายพงศกร  ประสิทธ์เวช
ชื่อเล่น โจ้
วิชาเอก คบ.1 พลศึกษา  
รหัสนักศึกษา 564189026
เกิดวันที่ 21 กรกฎาคม 2537
กรุ๊ปเลือด O
นักร้องที่ชื่นชอบ เสกโลโซ
อนาคต นายอำเภอ
FACEBOOK ' O'joe Freedom
Tel 0801139173
สีที่ชอบ ดำ
สิ่งที่ชอบ :  ดนตรีคลาสิค
สิ่งที่ไม่ชอบ : ไม่ชอบทอม
จบการศึกษามัธยมจาก โรงเรียนคุรุราษฎ์รังสฤษฎ์
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
นายวิชพล   ธรรมนำดี
ชื่อเล่น โอ
วิชาเอก คบ.1 พลศึกษา  
รหัสนักศึกษา 564189038
เกิดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2536
กรุ๊ปเลือด O
นักร้องที่ชื่นชอบ คาราบาว
อนาคต ครูพละ
FACEBOOK ' หนุ่มเหน่อ  เมืองขุนแผน
Tel . 0819611424
สีที่ชอบ : เขียว
สิ่งที่ชอบ : ดนตรี
สิ่งที่ไม่ชอบ : ไม่ชอบตุ๊ด
จบการศึกษามัธยมจาก โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นนายฤกษ์ศิริ  อิ่มสวัสดิ์
ชื่อเล่น เบล
วิชาเอก คบ.1 พลศึกษา  
เกิดวันที่ 10 พฤษภาคม 2538
กรุ๊ปเลือด O
นักร้องที่ชื่นชอบ สคับ
อนาคต ครูพละ
FACEBOOK ' ฤกษ์ศิริ  อิ่มสวัสดิ์
สีที่ชอบ : ส้ม
สิ่งที่ชอบ : ดนตรี
จบการศึกษามัธยมจาก โรงเรียนคุรุราษฎ์รังสฤษฎ์
คติประจำใจ เราสามารถผ่านชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ได้